Cơ Sở Vật Chất

giới thiệu khoa

Hiện nay, trường Đại học Văn Hiến có 3 cơ sở học tập khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất thuận tiện cho sinh viên theo học các ngành Trụ sở chính: 665 – 667 – 669 Điện Biên Phủ, phường 1, Quận 3, TP HCM Cơ sở Điện…